Monday, April 26, 2010

ಎಲ್ರಿಗೂ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತದೆ; ಒಬ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು..!ಹೌದಲ್ವರಾ?

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಯಸ್ಸಾಯ್ತದಲ್ವಾ?

..........

------

ಆದರೆ ಒಬ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು... ಅವರ್ಯಾರು ಅಂತೀರಾ??!

ಊಹಿಸಿ ನೋಡುವಾ....

ಯೆಸ್..!

ಇವರೇ...:)

5 comments:

ಕಾಫಿ ಕುಡೀತಾ ಹಂಗೇ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿ