Wednesday, August 17, 2011

ಕಲೆ ಹಾಗೂ ಕಲಾವಿದ

ಕಲಾವಿದನ ರಹಸ್ಯ ದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ನಿಸರ್ಗ ಹೊಸ ಆಕಾರ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದಾಗಲೇ ಹುಟ್ಟುವುದು ಕಲೆ! - ಖಲೀಲ್ ಗಿಬ್ರಾನ್

(ಈ ಕೆಳಗಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳು ನನ್ನ ಇತ್ತೀಚೆಗಿನ ಅಡುಗೆ ಪ್ರಯೋಗದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು. ಅಪೂರ್ವ ಕಲಾಕೃತಿಗಳೆಂದು ಭಾಸವಾದರೆ ನಾನು ಜವಾಬ್ದಾರನಲ್ಲ !! )3 comments:

ಕಾಫಿ ಕುಡೀತಾ ಹಂಗೇ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿ